Als vrijwilliger aan de slag?

Meld je dan aan als SchuldHulpMaatje!

Een miljoen Nederlanders vraagt zich af hoe zij financieel het einde van de maand halen. Daarnaast redden vier van de tien gezinnen het daadwerkelijk niet met hun budget. En nog eens een half miljoen Nederlanders komt in de problemen, als het financiële plaatje opeens verandert door een persoonlijk drama. Denk aan echtscheiding, ontslag of ziekte.

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerkelijke organisaties in Nederland en het platform voor Christelijke Schuldhulppreventie (PCS). Dit vrijwilligersproject is hun gezamenlijke antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. De aanpak richt zich erop dat mensen leren hoe zij een financieel gezond leven kunnen leiden. Dus geen symptoombestrijding, maar structurele hulp die uitkomst biedt voor de lange termijn.

SchuldHulpMaatjes zijn onbaatzuchtig, zij doen hun werk uit betrokkenheid met hun medemens.

Met hulp van een maatje zijn mensen succesvoller bij het oplossen van hun financiële problemen. Onderzoek heeft uitgewezen dat hulp van een maatje ertoe doet. Dankzij hun hulp lossen mensen met meer succes hun financiële problemen op.

Al 40 plaatsen zijn actief met SchuldHulpMaatje. Het landelijke projectbureau organiseert de training en geregelde bijscholingen van de maatjes. Ook biedt dit bureau ondersteuning bij de opstart van een lokale afdeling en waakt over de kwaliteit van de lokale werkgroep.

De vrijwilligers bieden verschillende soorten hulp:

  • Orde brengen in de administratie zodat er overzicht komt;
  • Leren budgetteren;
  • Ondersteuning in een traject van schuldsanering, want het is niet gemakkelijk om dat drie jaar vol te houden;
  • Nazorg na de schuldhulp, om terugval te voorkomen.

Een rapport van het onafhankelijke onderzoeksbureau Regioplan uit december 2011 toont aan dat de werkwijze van SchuldHulpMaatje er werkelijk toe doet. Onderzoek in Delft door Regioplan wijst uit dat iedere geïnvesteerde euro in het SchuldHulpMaatje project zich hier drie keer terugverdient.

Ga naar www.schuldhulpmaatje.nl voor meer informatie en daar kunt u zich ook meteen aanmelden.