Opleidingen zijn een wezenlijk onderdeel van uw bestaan, werk, inkomen en toekomst. Het begint al als je klein bent en leert lezen en schrijven. dit heb je heel je verdere leven nodig. Het vergroot je bestaan zeker als je je dan verder bekwaamt zodat je met een opleiding ook iemand kunt zijn. Wat voor werk je doet bepaald in grote lijnen je inkomen mede omdat opleiding je ook kan voorzien in werk en daardoor je bestaan kan verbeteren. Toekomst omdat je door opleiding en scholing je beter kan bekwamen in dat stuk wat jij interessant vindt. Hierdoor wordt opleiding meer en meer iets wat bij je past en zo je bestaan in de toekomst samen met inkomen kan garanderen. Wellicht is garanderen niet precies het goede woord omdat dit afhankelijk is van vele factoren, maar als je er voor gaat dan zullen er ook resultaten zijn. Oftewel als je zaait zul je oogsten! 

Als je op het gebied van financiën en beheer, Bewindvoering e.d. aan de slag wilt gaan bijvoorbeeld door omscholing zul je er voor moeten gaan. Het vergt investeren in jezelf, tijd en geld zodat je uiteindelijk op het juiste niveau komt. Daar komt nog stage (praktijkervaring) bij en dan kan je aan de slag. Zo kan je een nieuw bestaan opbouwen met werk en inkomen en ben je klaar voor de toekomst. Ik wil je graag hiermee helpen en wij hebben allerlei mogelijkheden om je op het juiste niveau te brengen. Als jij wilt, wil ik er ook voor gaan.

Peter Kuijpers

Alg. directeur.