Helpen is iets wat bij ons hoog in het vaandel staat. Uiteraard werken wij volgens de voorgeschreven wetten, maar we laten de menselijke kant nooit los. Uw "helper" staat dan ook klaar om samen met u aan de slag te gaan op een manier die voor beide past. Budgetteers en hun medewerkers zijn van huis uit mensen mensen die het hart op de goede plaats hebben en klaar staan om te helpen als u ook zelf geholpen wilt worden want dat is wel van belang. Zo kunnen wij u helpen als u op zoek bent voor uzelf, uw personeel of als hulpverlener bij:

Budget- of inkomensbeheer.

Fiananciële zorg.

Bewindvoering.

Kosten

Als u Budgetbeheer met schuldenregeling aanvraagt voelt u zich dan vrij om ons te kiezen, maar het blijft verstandig om eerst met uw eigen gemeente te gaan praten. U behoeft meestal zelf de gestelde kosten voor Budgetbeheer, Bemiddeling en administratie niet te betalen, omdat hier een sponsor voor wordt gevraagd. Dit kan uw gemeente zijn, maar uiteraard ook familie, vienden, werkgever. enz  Deze kosten zijn hetzelfde als voor minnelijk Bewind. (Klik op de link onderaan deze pagina)

Als u vrijwillige Bewindvoering aanvraagt bent u vrij om ook voor ons als Bewindvoerders te kiezen. De onder bewind gestelde dient dan zelf de kosten voor bemiddeling en administratie te betalen. Er bestaat een mogelijkheid om voor deze kosten een vergoeding te krijgen in de zin van bijzondere bijstand. Deze bijzondere bijstand is echter wel inkomensafhankelijk In bijzondere gevallen kan de kantonrechter een afwijkende vergoeding vaststellen.Toewijzing als Bewindvoerder kan dan ook alleen maar plaatsvinden door de kantonrechter.

Voor de kosten van Bewindvoering worden de tarieven gehanteerd die jaarlijks worden vast- en opgesteld zijn door de BPBI. (Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders) Deze kunt u vinden op de website van de BPBI www.bpbi.nl of klik op onze link onder aan deze pagina.

 Ook voor andere hulp staan wij klaar of kunnen u doorverwijzen. Voel u vrij om met ons contact op te nemen via info@budgetteer.nl of via 413-724554

Wilt u zich meteen aanmelden voor hulp kan dat via Aanmelden.

Tarievenlijst