In de afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor de complexe materiële problematiek rondom schuld, schuldsanering en hulpverlening bij financiële problemen, al is het maar omdat deze problemen in het huidige economische klimaat snel toenemen. Een opleiding Schuldhulpverlening dient te beschrijven hoe het proces van dienstverlening bij deze problematiek loopt, waarbij zowel de methodische en juridische aspecten behandeld dienen te worden alswel de samenhang daartussen. U combineert dan theoretische inzichten en praktische toepassingen en ontwikkelt inzicht in alle facetten van dit specifieke werkgebied, waardoor een helikopterview ontstaat. In een goede opleiding wordt aandacht besteed aan het ontstaan van de problematiek en de legitimering van de hulp- en dienstverlening. Daarnaast moet er aandacht zijn voor de theorie en praktijk van de integrale schuldhulp- en dienstverlening en de wettelijke schuldsanering. Uiteraard dient er ook ruimschoots aandacht te zijn voor de competenties die nodig zijn om effectief te functioneren in de schuldhulpverlening.

Een keuze maken uit het gehele aanbod van opleidingen is lastig en uiteraard aan u en daarnaast moet u ook nog kiezen of u dit allemaal op MBO of HBO niveau wilt gaan volgen. Uiteraard is de duur en prijs hierin ook van belang, maar laat u niet tegenhouden door wat anderen denken of vinden. Wij geven deze opleiding niet, maar hebben wel een uitgesproken mening over welke opleiding u wel of niet zou moeten volgen en welke bij u past. Probeer de volgende vragen zo goed als mogelijk te beantwoorden en dan kunnen wij u verder adviseren.

A. Wat wil ik later worden als het over schulden gaat?

B. Hoe wil ik gaan werken? Als zelfstandige al dan niet aangesloten bij een organisatie zoals Budgetteer of in loondienst?

C. Kan ik een opleiding volgen naast mijn baan/uitkering?

D. wat is mijn budget voor een opleiding en draagt er iemand bij?

E. hoelang wil ik er over een opleiding doen?

F. kan ik ergens een stageplek verkrijgen en hoe lang?

Voel u vrij om te informeren via telefoonnummer 0413-724554 of via bartvanriel@budgetteer.nl